När du använder en såg eller slipmaskin genereras ofta betydande mängder spån och damm, vilket kan vara svårt att rengöra på egen hand. Med hjälp av en spånsug kan du effektivt hantera detta problem genom att suga upp dammet och spånen direkt. Den ansluts till det verktyg du använder (till exempel sågen) och leder spånen och dammet till en behållare, där de enkelt kan samlas in och avlägsnas. Detta gör din arbetsplats renare och säkrare samtidigt som det minskar risken för damminandning och förhindrar att damm sprids i arbetsområdet.

Olika varianter av spånsug

Det finns olika typer av spånsugar med varierande egenskaper att ta hänsyn till när du väljer den som passar bäst för dina behov.

Sugkraft

Vid köp av en spånsug är det viktigt att kolla CFM-klassningen, som står för kubikfot per minut. Detta mått indikerar sugkraftens styrka. Ju högre CFM-värde, desto kraftfullare är sugkraften.

Storlek

Beroende på vilken typ av träarbete du utför är det viktigt att överväga storleken på uppsamlingsbehållaren. För mindre projekt är en mindre behållare vanligtvis tillräcklig, medan större arbetsuppgifter kan kräva en större behållare.

Vått och torrt

Vissa spånsugar kan hantera både torra spån och vätska. Om detta är en viktig funktion för ditt arbete, se till att spånsugen har den förmågan.

Slanglängd

Slangens längd är avgörande för din arbetsflexibilitet. Kontrollera hur många meter slangen är och se till att den är tillräckligt lång för att nå de områden du behöver arbeta i.

Variabel hastighet

Vissa spånsugar är utrustade med justerbar hastighet, vilket gör det möjligt att anpassa sugstyrkan efter det material du arbetar med.

Ljudnivå

Vid köp av en spånsug är det viktigt att beakta ljudnivån, som anges i decibel (dB). Ljudnivåer mellan 60 och 85 dB anses normalt vara hanterbara, medan 95 dB eller mer klassas som mycket högt och kan kräva hörselskydd.

Fördelar med spånsug

Spånsugen har många fördelar som att du slipper städa så ofta och att du får en hälsosammare miljö att arbeta i.