Det finns en del saker att tänka på vid översättning mellan språk – inte bara för att språket ska bli bra – men även för att spara, pengar, tid och energi för framtida översättningar. Försök att alltid använda befintligt innehåll som kan översättas – skriv inte om från början såvida du inte verkligen måste. Även om innehåll kan vara svårt att översätta är det alltid lättare än att skriva om från start.

Var försiktig vid översättning av humor

Om humor är en viktig del av ditt företags varumärke, var väldigt noggrann och försiktig. Humor är svårt att översätta från ett språk till ett annat och kan lätt uppfattas på fel sätt. Ta helst hjälp av någon med lokal kunskap för att hitta något motsvarande skämt eller humor på det specifika språket.

Grammatiken skapar en känsla hos läsaren

Även om du inte måste använda pronomen, så förbättrar det förståelsen och minskar behovet av att använda synonymer.

Var också noggrann med aktiv eller passiv text – och försök att hålla dig en av dem. Det är mer direkt att skriva i aktiv form. Ord som ”var” och ”av” kan indikera att en passiv röst används. Till exempel: “Texten skrevs av översättaren” – är en mening i passiv form medan “Översättaren skrev texten” är en aktiv mening. Ingen av meningarna är egentligen fel, men försök att vara konsistent och lyssna själv på hur meningen låter.

Undvik så kallade frasverb

Frasverb riskerar att komplicera översättningar. Använd till exempel ”mötte” snarare än ”stötte på.” Dessa typer av verb har ofta flera betydelser och är mindre formella vilken kan skapa osäkerhet.

Ta in extern hjälp vid osäkerhet

Lättast och säkrast är att ta in ett externt företag som hjälper till vid översättningar. Det viktigaste är att texten på den nya språket blir rätt grammatiskt och anpassat efter målgruppen. Diction är ett svenskt översättnings- och content företag som hjälper kunder med professionell översättning till andra språk, mer info om dem och vad de erbjuder finns på diction.se.