På nätet hittar du mängder med olika snabbfästen till din mini- och grävlastare. Det gäller dock att veta vilken du ska införskaffa. Ett snabbfäste har en tendens att slitas ut med tiden och kan skapa ett glapp, där de rörliga delarna blir så lösa att de kan röra sig för mycket i förhållande till varandra. När detta inträffar är det inte länge optimalt eller säkert. Vi berättar om hur du ska tänka när du ska införskaffa. Nya fästen.

Mekanisk eller hydraulisk

Bland det första du bör ta ställning till gällande snabbfäste minigrävare är ifall du vill ha en mekanisk eller hydraulisk modell. När du arbetar med maskiner är det en stor hjälp att snabbt kunna byta mellan dina arbetsredskap och det är vad ett snabbfäste gör. Är du van vid en mekanisk modell eller mer hydraulisk? Du bestämmer.

Standards

Symmetriska snabbfästesstandarden (S-standarden) för grävmaskiner är en branschstandard som ägs och förvaltas av den svenska branschorganisationen Maskinleverantörerna. Standarden är framtagen för att skapa en konkurrenskraftig standard både för maskinägare, grävmaskins- återförsäljare och redskapstillverkare. För grävmaskinsägaren ligger de främsta fördelarna med S-standarden i en låg bygghöjd, bredare fästeskonstruktion, relativt låg vikt och inte minst är ett underhållsfritt fäste jämfört med många andra snabbfästen som förekommer på den internationella marknaden. S-standarden är en kilbaserad fästesstandard vilket tillsammans med de dedikerade grindarna gör fästet mycket säkert både för förare och kringpersonal.

Beteckningar och vridmoment

Totalt finns det tretton storlekar av snabbfästen inom S-standarden som betecknas med utgångspunkt från axeldiametern, S30, S40, S45, S50 osv. upp till och med S120. Varje fästestillverkare kan vid behov sätta sin egen företagsbeteckning före fästesbeteckningen givet att man konstruerat ett fäste som kan hantera relevanta vridmoment. I standarden ingår krav på vilket positiva och negativa vridmoment som de olika snabbfästesstorlekarna minst skall klara utifrån ett hållfasthetsperspektiv. Med positivt vridmoment runt basmaskinens stickinfästning menas vridmomentet i grävriktningen. Med negativt vridmomentet menas vridmoment i skoptömmningsriktningen.