Det är väldigt populärt att bygga om sin gamla skåpbil till en egen husbil. Kommersiella fordon som har byggts om så att en person kan resa och bo inne kan vara berättigade till registrering som icke-kommersiella fordon. För att bli registrerad som en icke-kommersiell skåpbil eller en icke-kommersiell allmännytta måste ändringar av fordonet vara sådana att det inte finns tillräckligt med yta kvar för godstransport. Dock finns det oerhörda möjligheter för företagare att bygga om sin skåpbil för att bättre passa verksamheten. Vi berättar om ombyggnad av din skåpbil.

Viktiga överväganden för verktyg

Ett nyttofordon klassas som nyttofordon för registreringsändamål eftersom det är konstruerat eller anpassat för godstransport, till skillnad från en sedan eller kombi som i första hand är ett personfordon. Ett nyttofordon kan endast omklassificeras som icke-kommersiellt om det är väsentligt modifierat eller ändrat i en omfattning att det inte längre skulle överensstämma med de ursprungliga tillverkade specifikationerna. Att anpassa ett fordon för få rätt bilutrustning till din transportbil för att transportera varor på ett mer effektivt sätt, såsom att installera lådor eller skåp, genom att bära ett kylskåp eller genom att montera en avtagbar madrass eller sängkläder, anses inte tillräckligt för att uppfylla kravet på omklassificering.

Kriterier för omklassificering

För att ett fordon ska registreras som icke-kommersiellt måste bland annat följande kriterier vara uppfyllda. Det finns tillräckligt med fönster för internt ljus och ventilation. Det finns tillräcklig höjd för en vuxen att stå och/eller röra sig. Det finns permanent övernattning för en eller flera personer.

Servicebil inom olika branscher

För att din bil ska användas inom transport- eller servicebranschen så är det viktigaste att interiören passar din verksamhets innehåll. Det här med klassificering av nyttofordon är viktigt men det viktigaste är innehållet i interiören. Modulsystem eller egen design, du väljer. Det finns möjlighet att lämna in din bil och så gör experter inredningen.